Trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, sinh viên đã rất sẵn sàng tham gia làm việc và nghiên cứu vì đã được chuẩn bị kĩ càng: 73% có việc làm, 21% học lên Thạc sĩ Tiến sĩ, 5% tham gia các chương trình nghiên cứu, tình nguyện hoặc quân đội và 1% tìm kiếm việc làm.

Sinh viên tiếp tục làm nghiên cứu và học lên cao tại đây

Cựu sinh viên

Mạng lưới cựu sinh viên lớn tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới giúp tất cả các sinh viên kết nối và tìm kiếm cơ hội.

YouTube VideoYouTube VideoPlay YouTube Video

Sau tốt nghiệp, cựu sinh viên Lawrence làm việc tại đây

Các xếp hạng của Lawrence

Top 20 trong top các trường sinh viên tốt nghiệp có lương cao nhất vùng Trung Tây Hoa Kỳ (payscale.com)

Top 20 trường Sinh viên dễ dàng đi lại nhất (Princeton Review)

Top 30 trường đại học có nhiều sinh viên quốc tế nhất (U.S. News & World Report)

Top 37 các trường đại học có nhiều sinh viên tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ nhất (National Science Foundation)

Facebook Twitter Instagram YouTube