Chào mừng bạn đến với trang thông tin tiếng Việt!

Thành lập năm 1847, Lawrence là một trong những trường đại học theo hệ thống giáo dục khai phóng (liberal arts) hàng đầu Hoa Kỳ. Với trang tiếng Việt này, chúng tôi hi vọng có thể cung cấp một vài thông tin cơ bản. Hãy truy cập trang chủ tiếng Anh để tìm hiểu thêm về Lawrence.

This is Lawrence

YouTube VideoYouTube VideoPlay YouTube Video

Facebook Twitter Instagram YouTube